Poul krebs alle har brug for en kæreste Horsens
Date: 2017-02-20 08:56

Video: Poul krebs alle har brug for en kæreste Horsens

. Frederiksvæ rk (Gjethuset)
Holstebro (Black Box)
Herning (Kongres Center, Teatersalen)

Sådan Nogen Som Os - & Alle De Andre - Musik

- Titlen refererer til et af de, for en sikkerheds skyld, let brokkende jyske udtryk, der rå ber på at blive vendt på hovedet. For der er jo noget ved alting og selv den mindste lille sæ tning kan blive til en go historie eller en sang eller et billede på nethinden der aldrig helt forsvinder. Og så er der selvfø lgelig også det der bare ikke er noget ved, uanset hvor meget man prø ver. Lidt ligesom de to slags musik der findes: Go og då rlig! Så vi kan kun hå be på at bå de fortæ llingerne og sangene her falder indenfor fø rste kategori. Vi har gjort hvad vi kunne for ikke at lefle for andre end os selv! Så dan er det bare! forklarer Poul Krebs.

Poul Krebs - Nyheder, billeder og video | Billed-Bladet

Efter et møde med en truckstop-servitrice i Texas skrev han ’Sweetheart’. Sangen gav han til Henning Stærk, som fik et kæmpehit. Det plantede et tankefrø: Måske skulle han skrive til andre. I 6999 rejste han til Holland for at prøve, men kom i stedet til at skrive en bunke danske sange til sig selv. De blev indspillet hurtigt og uhøjtideligt på en uge i Aarhus. Albummet blev døbt ’Små sensationer’ og blev i sig selv en mindre sensation. Med krudtet fra sange som ’Sådan nogle som os’, ’Prinsessen af Aalborg’ og ’Morrisson, Dylan & Elvis’ blev Krebs kanoneret fra at være elsket af kendere og kollegaer til at være elsket af alle.

Songtext von Poul Krebs - Sådan nogen som os Lyrics

Poul Krebs har netop startet et nyt duo-samarbejde med den amerikanske sanger og sangskriver Troy Young Campbell. Deres fø rste single hedder Lovers og er netop præ senteret for radio. Så hold ø je med . P9 - og læ s om baggrunden for duoen og deres fø rste single her på forsiden af

Nyt album Asfalt den 79. februar. Bestil et signeret album hos iMusic: http:///cd/5757985659777/poul-krebs-7569-asfalt-cd

Vores lille projekt er den helt store historie herovre. Jeg ved ikke hvor mange interviews Troy og jeg har lavet i denne uge, men det startede tirsdag morgen efter et par timers sø vn på et hotel i byen, hvor der kl lokal tid var samlet 855 tilskuere til et live radioprogram, hvor der fra 5 morgen kø rte livemusik og interviews! De kan godt li musik her i byen :o)

-Lisa Nilsson sagde heldigvis ja til at synge en duet med mig. Hun har en sø dme i sin stemme og er en person som jeg på alle må der har den stø rste respekt for. Den må de hun har forvaltet sin karriere på og den må de hun performer på er enormt dragende, og nå r man hø rer hende synge, bliver man draget af hele det her univers. Så det har væ ret lidt af en drø m at få hende med.

We better kick their asses or get the hell out of here , sagde indianeren til mig! Well they sure deserve a kick! , sagde jeg og det gjorde han så . Han stak stikket i sin guitar og rå bte hver en sæ tning direkte ind i hovederne på dem - og det virkede! Han sluttede sin lille vendetta af med ordene: I am Troy Young Campbell. I´ m from Dayton Ohio and you better listen to this next person on stage, cause he came all the way from Denmark! Jeg takkede min nye ven fra Ohio så godt jeg kunne, gik på og skreg mine sange ud som om jeg var selveste The Howlin Wolf eller i kamp om borgmesterposten i byen!

Kolberg gå rd - Vestfossen
Lø kta - Molde
Teaterfabrikken - Å lesund
Drammens teater
Herredsvang - Romedal
Ringerike kultursenter - Hø nefoss
Sø gne gamle prestegå rd - Sø gne
Lillestrø m kultursenter
Gullbring kulturhus- Bø i Telemark
Modum kulturhus
Brygga kultursal - Halden - UDSOLGT
Glenghuset - Sarpsborg - UDSOLGT

Derfor bad jeg arrangø rerne om at bytte lidt rundt på ræ kkerne. Et lusket trick hvor jeg ikke lige havde indkalkuleret betydningen af at sidde 8 eller på 6. ræ kke. Lusket var det - det indrø mmer jeg blankt her og i interviewet. Til gengæ ld mener jeg nok stadigvæ k at I fik bedre aftener ud af det - men må ske tog jeg fejl!

Poul krebs alle har brug for en kæreste Horsens : Pics. More pics: Poul krebs alle har brug for en kæreste Horsens.